Deteksjonstider

Nedenstående tabell inneholder grenseverdier (cut-off) og deteksjonstider (hvor lenge narkotikaen kan spores i urin) for samtlige narkotikatester i vårt sortiment. Alle deteksjonstider er veiledende da det er individuelt hvor raskt kroppen utsondrer de forskjellige former for narkotika. For cannabis (THC) kan deteksjonstiden variere avhengig av omfanget av personens inntak, fysikk og aktivitetsnivå.

Narkotika

Cut-off (ng/ml)

Deteksjonstid*

Alkohol EtG (metabolit) 1500 Opp til ca. 2 døgn
Amfetamin 300 Opp til 4 døgn
Amfetamin 1000 Opp til 4 døgn
Barbiturater 300 Opp til 14 døgn
Benzodiazepin 300 Opp til 10 døgn (Oxazepam & Diazepam opp til 4 uker etter inntak).
Buprenorphine/Subutex 10 Opp til 3 døgn
Cannabis (THC) 20 Opp til 6 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC) 20 Opp til 12 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC) 20 Opp til 9 uker ved daglig inntak.
Cannabis (THC) 50 Opp til 4 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC) 50 Opp til 10 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC) 50 Opp til 8 uker ved daglig inntak.
Cannabis (THC) 200 Opp til 3 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC) 200 Opp til 4 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC) 200 Opp til 16 døgn ved daglig inntak.
Cannabis (THC) 300 Opp til 3 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC) 300 Opp til 4 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC) 300 Opp til 12 døgn ved daglig inntak.
Cannabis (THC) 800 Opp til 2 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC) 800 Opp til 3 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC) 800 Opp til 9 døgn ved daglig inntak.
Clonazepam 100 Opp til 3 døgn
Dex-amfetamin 1000 Opp til 4 døgn
EDDP (metadon metabolit 100 Opp til 4 døgn
Fentanyl 10 Opp til 3 døgn
GHB 10 6-8 timer
Heroin (6-AM) 10 Opp til 20 timer
Ketamin 1000 Opp til 3 døgn
Kokain 150 Opp til 6 døgn
Kokain 300 Opp til 3 døgn
Kokain 1500 Opp til 2 døgn
LSD 10 Opp til 2 døgn
MDMA 500 Opp til 2 døgn
Metamfetamin 1000 Opp til 3 døgn
Metadon 300 Opp til 14 døgn
Metylfenidat 300 Opp til 4 døgn
Opiater 300 Opp til 4 døgn
Opiater 2000 Opp til 2 døgn
Oxykodon 300 Opp til 3 døgn
PCP (angeldust) 25 Opp til 8 døgn
Pregabalin (Lyrica®) 500 1-2 døgn ved et enkelt inntak
Opp til 5 døgn ved daglig inntak
Spice (syntetisk THC/K2) 50 Opp til 2 døgn
Tramadol 100/200 Opp til 3 døgn
Zolpidem (Stilnoct®) 50 Opp til 2 døgn
Zopiklon (Imovane®) 300 Opp til 1 døgn

*Grenseverdiene på en narkotikatest kan variere +/- 25 % fra den angitte verdi. De angitte grenseverdier er satt etter gjeldende internasjonale standarder.