Metylfenidat test

Metylfenidat testen fanger bl.a. Ritalin og Concerta.

Ferle narkotest

Misbruk av ADHD medisiner er stigende og med denne testen er det mulig å avsløre inntak etter 1-4 døgn.