Kvalitetskontroll av narkotikatester

Alle narkotikatester fra Ferle Produkter ApS er FDA godkjent (Food and Drug Administration) og CE merket. Vår produsent i USA er FDA, cGMP, ISO 9001 og 13485:2003-registrert.

Våre amerikanske produsenter kontrollerer kvaliteten av alle produksjoner av narkotikatester ut fra godkjente standardiserte prosedyrer. Ferle Produkter’s egen kvalitetskontroll består av både intern og ekstern kontroll. Vår kvalitetskontroll er en nøye innarbeidet rutine gjennom mange års erfaring i bransjen med narkotikatester i Skandinavia.

Intern kontroll:

Vår interne kontroll består dels av en kontroll av selve reagenset i den respektive test og dels test av reagensets grenseverdi. Vi foretar jevnlig stikkprøver og oppbevarer et antall tester fra hver forsendelse (lotnr.) i tilfelle det oppstår tvil kan det lages en positiv og negativ kontroll på +/- 25 % av grenseverdi nivået. Eksempel: THC-test med grenseverdi på 50 ng/ml kontrolleres med en positiv kontroll opp til 62,5 ng/ml, hvilket er 25 % over den oppgitte grenseverdi. Vi har narkotikatester fra alle solgte lot nummer på lager og kan dermed utføre kontrolltesten umiddelbart. Oppstår det mistanke om feil ved et produkt skal Ferle Produkter kontaktes omgående så eventuelle problemer kan bli løst.

Ekstern kontroll:

Løpende kontroller og tester utføres på laboratorier og av brukere av produktene. Alle nye produkter (nye parametere) gjennomgår en grundig testrutine før den lanseres på markedet. I tillegg gjøres løpende tester og forbedringer i forbindelse med aktuelle problemstillinger, eksempelvis forskjellige preparaters risiko for kryssreaksjon på narkotikatestene.