FerleCheck pH/Krea manipulasjonskontroll

For å unngå manipulasjon av urinprøven anbefaler Ferle at pH verdien og kreatinin innholdet i urinen kontrolleres. En unormal pH verdi indikerer at emner er tilsatt urinen, mens et for lavt kreatinin innhold skyldes at urinen er fortynnet.

Narkotikatest manipulasjonskontrol

Kreatinin

Kreatinin er et avfallsstoff som dannes i muskler og som utskilles igjennom urinen. Kreatinin verdien kontrolleres ved mistanke om manipulasjon/juks med urinprøven. Er nivået for lavt er urinen fortynnet med veske/vann enten direkte eller ved at vedkommende som testes har drukket mye før prøven tas. For lave verdier (abnormal/low) indikerer at urinen er fortynnet og testen bør utsettes noen timer.

pH-verdi

Verdier utenfor det normale intervall indikerer at emner kan være tilsatt urinen med henblikk på å manipulere testen. Emner kan enten være tilsatt direkte i urinen eller indirekte ved inntak av ulike emner.

Les mer om manipulasjon av urinprøver og få tips om hvordan dette kan unngås

Klikk her for FerleCheck bruksanvisning