Rutiner ved bruk av narkotikatest

Manipulasjon av urinprøver i forbindelse med narkotikatesting er en kjent problemstilling. Formålet med å jukse er selvfølgelig å skjule et eventuelt inntak. Det er kun fantasien som setter grenser, men erfaringen viser at det typisk jukses med å tilsette emner/veske i urinen eller innta emner/veske som dermed påvirker urinen. Klare prosedyrer og faste testrutiner reduserer risikoen for manipulasjon.

Fremmende emner som tilsettes direkte i urinen kan endre urinens pH-verdi og medføre feilaktige resultater på narkotikatesten.

De mest vanlige tilsetningsmidler er:

Svovel, rengjøringsmiddel, såpe, klorin, bikarbonat, bakepulver, sitronsyre, gjær osv.

 • Prøvetaking bør så vidt mulig overvåkes.
 • Noter eventuelt legemidler som personen har inntatt i løpet av de siste 14 dager.
 • Sørg alltid for at personen som skal testes ikke vet når testen skal utførs.
 • Be testpersonen om å vaske og skylle hendene grundig før prøven tas.
 • Testpersonen skal ikke drikke store mengder veske rett før testen utføres da urinen fortynnes.

Forholdsregler hvis prøven ikke overvåkes:

 • Kontroller jakke/bukselommer. Store jakker, gensere og vesker bør ikke medbringes på toalettet.
 • Vannkranen bør være tapet igjen/lytt om vannkranen settes på og vannet renner.
 • Tilsett farge i vannet i toalettet.
 • Fjern all veske/såpe/rengjøringsmidler fra toalettet.

Etter prøvetakingen

 • Bruk hansker.
 • Kontroller at urinen har kroppstemperatur.
 • Kontroller urinens farge.
 • Anvend FerleCheck (300-02) til manipulasjonskontroll.

Om nødvendig kan urinen oppbevares (i en lukket beholder) i kjøleskapet i opp til to uker. I romtemperatur bør den ikke stå i mer enn 48 timer.