FERLE TEST® narkotikatest

FERLE TEST® (tidligere AccuSign) er verdens mest testede og best dokumenterte urintest til påvisning av narkotika. Sortimentet omfatter også litt mer spesielle parametere som f.eks. Metylfenidat (Ritalin® og Concerta), Fentanyl, Ketamin og Tramadol.

Man drypper 3 dråper urin ned på testplaten og venter ca. 5 minutter før resultatet kan avleses som positivt (narkotika påvist) eller negativt (ren urinprøve).

FerleTest narkotikatest

FERLE TEST® er utviklet og produsert i USA og er både FDA godkjent og CE-merket samt godkjent etter gjeldende standarder.

Deteksjonstider

Klikk her for å se hvor lenge de forskjellige typer narkotika kan spores i urin og spytt.

Bruksanvisning

Klikk her for FERLE TEST® bruksanvisning

Sortiment

FERLE TEST® narkotikatest finnes med følgende parametere:

100-01 Amfetamin
100-02 THC (cannabis)
100-03 Benzodiazepin
100-04 Opiater
100-05 Kokain
100-06 Metamfetamin/Ecstasy
100-07 Metadon
200-05 Multitest DOA7 BZO/COC/THC/OPI/AMP/MET/MTD
300-52 THC 200 ng/ml
300-53 Tramadol
300-55 Metylfenidat (bl.a. Ritalin® og Concerta) Les mer
300-56 Fentanyl
300-57 Pregabalin (Lyrica®)

Bestill narkotikatest her