FERLE TEST® narkotikatest

FERLE TEST® (tidligere AccuSign) er verdens mest testede og best dokumenterte urintest til påvisning av narkotika.

Man drypper 3 dråper urin ned på testplaten og venter ca. 5 minutter før resultatet kan avleses som positivt (narkotika påvist) eller negativt (ren urinprøve).

FerleTest narkotikatest

FERLE TEST® er utviklet og produsert i USA og er CE-merket samt godkjent etter gjeldende standarder.

Deteksjonstider

Klikk her for å se hvor lenge de forskjellige typer narkotika kan spores i urin og spytt.

Bruksanvisning

Klikk her for FERLE TEST® bruksanvisning

Sortiment

FERLE TEST® narkotikatest finnes med følgende parametere:

100-02 THC (cannabis) 50 ng/ml
200-05 Multitest DOA7 BZO/COC/THC/OPI/AMP/MET/MTD
300-56 Fentanyl 10 ng/ml

Bestill narkotikatest her