Deteksjonstider

Nedenstående tabell inneholder grenseverdier (cut-off) og deteksjonstider (hvor lenge narkotikaen kan spores i urin) for samtlige narkotikatester i vårt sortiment. Alle deteksjonstider er veiledende da det er individuelt hvor raskt kroppen utsondrer de forskjellige former for narkotika. For cannabis (THC) kan deteksjonstiden variere avhengig av omfanget av personens inntak, fysikk og aktivitetsnivå.

Narkotika

Cut-off (ng/ml)

Deteksjonstid*

Alkohol EtG (metabolit)1500Opp til ca. 2 døgn
Amfetamin300Opp til 4 døgn
Amfetamin1000Opp til 4 døgn
Barbiturater300Opp til 14 døgn
Benzodiazepin300Opp til 10 døgn (Oxazepam & Diazepam opp til 4 uker etter inntak).
Buprenorphine/Subutex10Opp til 3 døgn
Cannabis (THC)20Opp til 6 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC)20Opp til 12 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC)20Opp til 9 uker ved daglig inntak.
Cannabis (THC)50Opp til 4 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC)50Opp til 10 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC)50Opp til 8 uker ved daglig inntak.
Cannabis (THC)200Opp til 3 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC)200Opp til 4 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC)200Opp til 16 døgn ved daglig inntak.
Cannabis (THC)300Opp til 3 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC)300Opp til 4 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC)300Opp til 12 døgn ved daglig inntak.
Cannabis (THC)800Opp til 2 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC)800Opp til 3 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC)800Opp til 9 døgn ved daglig inntak.
Clonazepam100Opp til 3 døgn
Dex-amfetamin1000Opp til 4 døgn
EDDP (metadon metabolit100Opp til 4 døgn
Fentanyl10Opp til 3 døgn
GHB106-8 timer
Heroin (6-AM)10Opp til 20 timer
Ketamin1000Opp til 3 døgn
Kokain150Opp til 6 døgn
Kokain300Opp til 3 døgn
Kokain1500Opp til 2 døgn
LSD10Opp til 2 døgn
MDMA500Opp til 2 døgn
Metamfetamin1000Opp til 3 døgn
Metadon300Opp til 14 døgn
Metylfenidat300Opp til 4 døgn
Opiater300Opp til 4 døgn
Opiater2000Opp til 2 døgn
Oxykodon300Opp til 3 døgn
PCP (angeldust)25Opp til 8 døgn
Pregabalin (Lyrica®)5001-2 døgn ved et enkelt inntak
Opp til 5 døgn ved daglig inntak
Spice (syntetisk THC/K2)50Opp til 2 døgn
Tramadol100/200Opp til 3 døgn
Zolpidem (Stilnoct®)50Opp til 2 døgn
Zopiklon (Imovane®)300Opp til 1 døgn

*Grenseverdiene på en narkotikatest kan variere +/- 25 % fra den angitte verdi. De angitte grenseverdier er satt etter gjeldende internasjonale standarder.