Kryssreaksjon

Liste over preparater som KAN gi utslag på en narkotikatest:


Abstral
Gir positivt utslag på fentanyl-testen
Substans: Fentanyl

Actiq
Gir positivt utslag på fentanyl-testen
Substans: Fentanyl

Adepend
Kan gi positivt utslag på oxycodon-testen
Substans: Naltrexon

Allegra
Gir positivt utslag på tramadol-testen
Substans: Fexofenadin

Alprazolam
Gir positivt utslag på benzo-testen
Substans: Alprazolam

Altifex
Gir positivt utslag på tramadol-testen
Substans: Fexofenadin

Ambien
Gir positivt utslag på zolpidem-testen
Substans: Zolpidem

Ambien CR
Gir positivt utslag på zolpidem-testen
Substans: Zolpidem

Anksilon
Gir positivt utslag på fentanyl-testen
Substans: Buspiron

Apodorm
Gir positivt utslag på benzo-testen
Substans: Nitrazepam

Ardinex
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Kodein

Arthrotec
Kan gi positivt utslag på benzo-testen
Substans: Diklofenak

Buspiron
Gir positivt utslag på fentanyl-testen
Substans: Buspiron

Ciproxin
Gir positivt utslag på amfetamin-testen
Substans: Ciproxin

Circadin
Gir positivt utslag på EDDP-testen
Substans: Melatonin

Citodon
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Kodein

Cocillana-Etylfin
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Etylmorfin

Concerta
Gir positivt utslag på methylphenidat-testen
Substans: Methylphenidat

Contalgin
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Morfin

Depolan
Giver positivt udslag på opiat-testen
Substans: Etylmorfin

Dexofen
Giver positivt udslag på propoxyphen-testen
Substans: Dextropropoxyphen

Diklofenak
Kan gi positivt utslag på benzo-testen
Substans: Diklofenak

Dilaudid-Atropin
Kan gi positivt utslag på opiat-testen
Substans: Hydromorfon

Disofrol
Kan gi positivt utslag på amfetamin-testen
Substans: Pseudoefedrin

Distalgesic
Gir positivt utslag på propoxyphen-testen
Substans: Dextropropoxyphen og Paracetamol

Dolcontin
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Morfin

Doleron
Gir positivt utslag på propoxyphen-testen
Substans: Dextropropoxyphen

Dolol
Gir positivt utslag på tramadol-testen
Substans: Tramadol

Doloxene
Gir positivt utslag på propoxyphen-testen
Substans: Dextropropoxyphen

Doltard
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Morfin

Dormicum
Gir positivt utslag på benzo-testen
Substans: Midazolam

Durbis Retard
Kan gi positivt utslag på EDDP og clonazepam-testen
Substans: Disopyramid

Durogesic
Gir positivt utslag på fentanyl-testen
Substans: Fentanyl

Efedrin
Kan gi positivt utslag på metamfetamin-testen
Substans: Efedrin

Effentora
Gir positivt utslag på fentanyl-testen
Substans: Fentanyl

Efexor
Kan gi positivt utslag på tramadol-testen
Substans: Venlafaxin

Egazil
Kan gi positivt utslag på metamfetamin-testen
Substans: Hyoscyamin

Eldepryl
Kan gi positivt utslag på amfetamin-testen
Substans: Selegilin

Elvanse
Kan gi positivt utslag på amfetamin-testen
Substans: Lisdexamfetamin

Ethyl Glucuronide – ETG
Gir positivt utslag på ETG-testen
Substans: Ethyl Glucuronide (Ethanol metabolit)

Fluscand
Gir positivt utslag på benzo-testen
Substans: Flunitrazepam

Heracillin
Gir positivt utslag på spice-testen
Substans: Flukloxacillin

Hypnogen
Gir positivt utslag på zolpidem-testen
Substans: Zolpidem

Iktorivil
Gir positivt utslag på clonazepam-testen
Substans: Clonazepam

Imovane
Gir positivt utslag på zopiklon-testen
Substans: Zopiklon

Inside
Kan gi positivt utslag på metamfetamin-testen
Substans: Ranitidin

Instanyl
Gir positivt utslag på fentanyl-testen
Substans: Fentanyl

Intermezzo
Gir positivt utslag på zolpidem-testen
Substans: Zolpidem

Kodein
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Kodein

Kodimagnyl
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Kodein

Lamictal
Gir positivt utslag på spice-testen
Substans: Lamotrigin

Lamotrigin
Gir positivt utslag på spice-testen og EDDP-testen
Substanser: Lamotrigin

Lepheton
Gir positivt utslag på metamfetamin-testen og opiat-testen
Substanser: Efedrin og Etylmorfin

Leptanal
Gir positivt utslag på fentanyl-testen
Substans: Fentanyl

Lergigan Comp
Gir positivt utslag på metamfetamin-testen og ketamin-testen
Substans: Efedrin

Lergigan
Gir positivt utslag på EDDP-testen
Substans: Prometazin

Lyrica
Gir positivt utslag på Pregabalin-testen
Substans: Pregabalin

Malfin
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Morfin

Matrifen
Gir positivt utslag på fentanyl-testen
Substans: Fentanyl

Medikinet
Gir positivt utslag på metylfenidat-testen
Substans: Metylfenidat

Medofenac
Gir positivt utslag på benzodiazepin-testen
Substans: Diklofenak

Metamina
Gir positivt utslag på amfetamin-testen
Substans: Dexamfetamin

Midazolam
Gir positivt utslag på benzo-testen
Substans: Midazolam

Mogadon
Gir positivt utslag på benzo-testen
Substans: Nitrazepam

Mollipect
Gir positivt utslag på metamfetamin- og amfetamin-testen
Substans: Efedrin

Mirtazapin
Gir positivt utslag på EDDP-testen

Morfin
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Morfin

Morfin-Skopolamin
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Morfin

Naproxen
Kan gi positivt utslag på benzodiazepin-testen
Substans: Naproxen

Narcanti
Kan gi positivt utslag på opiat-testen
Substans: Naloxone

Nefoxef
Gir positivt utslag på tramadol-testen
Substans: Fexofenadin

Nobligan
Gir positivt utslag på tramadol-testen
Substans: Tramadol

Norspan
Gir positivt utslag på buprenorphin-testen
Substans: Buprenorphin

Opidol
Kan gi positivt utslag på opiat-testen
Substans: Morfinklorid

Oramorph
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Morfin

Orudis
Kan gi positivt utslag på benzodiazepin-testen
Substans: ketoprofen

Oxascand
Gir positivt utslag på benzo-testen
Substans: Oxazepam

OxyContin
Kan gi positivt utslag på opiat-testen ved høje doseringer
Substans: Oxycodone

OxyNorm
Kan gi positivt utslag på opiat-testen. Giver positivt udslag på oxycodon-testen
Substans: Oxycodone

Palladon
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Hydromorfon

Panocod
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Kodein

Phenergan
Kan gi positivt utslag på EDDP-testen
Substans: Promethazin

Quetiapin
Kan gi positivt utslag på Metadon- og Buprenorfin-testen
Substans: Quetiapin

Ranitidin
Kan gi positivt utslag på metamfetamin-testen
Substans: Ranitidin

Rani-Q
Kan gi positivt utslag på metamfetamin-testen
Substans: Ranitidin

Rapifen
Gir positivt utslag på fentanyl-testen
Substans: Alfentanil

Rinexin
Kan gi positivt utslag på amfetamin-testen
Substans: Fenylpropanolamin

Rinomar
Kan gi positivt utslag på amfetamin-testen
Substans: Fenylpropanolamin

Ritalin
Gir positivt utslag på methylphenidat-testen
Substans: Methylphenidat

Rivotril
Gir positivt utslag på clonazepam-testen
Substans: Clonazepam

Rojunil
Gir positivt utslag på fentanyl-testen
Substans: Fentanyl

Sanval
Gir positivt utslag på zolpidem-testen
Substans: Zolpidem

Selegilin
Kan gi positivt utslag på amfetamin-testen
Substans: Selegilin

Sertralin
Kan gi positivt utslag på acl-testen
Substans: Sertralin

Sobril
Gir positivt utslag på benzo-testen
Substans: Oxazepam

Spasmofen
Kan gi positivt utslag på opiat-testen
Substans: Morfinklorid

Stesolid
Gir positivt utslag på benzo-testen
Substans: Diazepam

Stilnoct
Gir positivt utslag på zolpidem-testen
Substans: Zolpidem

Stilnox
Gir positivt utslag på zolpidem-testen
Substans: Zolpidem

Stocrin
Kan gi positivt utslag på THC-testen
Substans: Efavirenz

Stomacid
Kan gi positivt utslag på metamfetamin-testen
Substans: Ranitidin

Sublinox
Gir positivt utslag på zolpidem-testen
Substans: Zolpidem

Suboxone
Gir positivt utslag på buprenorfin-testen
Substans: Buprenorfin

Subutex
Gir positivt utslag på buprenorphin-testen
Substans: Buprenorphin

Sufenta
Gir positivt utslag på fentanyl-testen
Substans: Sufentanil

Targiniq
Gir positivt utslag på oxycodon-testen
Substans: Oxycodon & Naloxon

Telfast
Gir positivt utslag på tramadol-testen
Substans: Fexofenadin

Temesta
Gir positivt utslag på clonazepam-testen
Substans: Lorazepam

Temgesic
Gir positivt utslag på buprenorphin-testen
Substans: Buprenorphin

Tikacillin
Gir positivt utslag på spice-testen
Substans: Fenoximetylpenicillin

Tiparol
Gir positivt utslag på tramadol-testen
Substans: Tramadol

Tofranil
Kan gi positivt utslag på opiat-testen
Substans: Imipamine

Tradolan
Gir positivt utslag på tramadol-testen
Substans: Tramadol

Tramadol
Gir positivt utslag på tramadol-testen
Substans: Tramadol

Trandate
Kan gi positivt utslag på amfetamin-testen
Substans: Labetalol

Treo Comp (ikke samme som alm. Treo)
Gir positivt utslag på opiat-testen
Substans: Kodein

Venlafaxin
Kan gi positivt utslag på tramadol-testen
Substans: Venlafaxin

Voltaren
Kan gi positivt utslag på benzodiazepin-testen
Substans: Diklofenak

Voxra
Kan gi positivt utslag på amfetamin-testen
Substans: Bupropion

Zantac
Kan gi positivt utslag på metamfetamin-testen
Substans: Ranitidin

Zolfresh
Gir positivt utslag på zolpidem-testen
Substans: Zolpidem

Zoloft
Kan gi positivt utslag på benzo-testen
Substans: Sertralin

Zolpidem
Gir positivt utslag på zolpidem-testen
Substans: Zolpidem

Zolsana
Gir positivt utslag på zolpidem-testen
Substans: Zolpidem

Zonadin
Gir positivt utslag på zolpidem-testen
Substans: Zolpidem

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil.

Liste over preparater som IKKE gir utslag på en narkotikatest:


Anervan
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substanser: Ergotaminartrat, klorcyklizinhydroklorid, koffein, meprobamat m.m.

Bricanyl
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Terbutalin

Budenosid
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Budenosid

Buspar
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Buspiron hydroklorid

Campral
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Akamprosat

Cisordinol
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Zuklopentixol

Dexofen
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Dextropropoxifen

Doleron
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Dextropropoxifen

Doloxene
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Dextropropoxifen

Durogesic
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Fentanyl

Erginyl
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Valproinsyra

Fluanxol
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Flupentixol

Fontex
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Fluoxetin

Hermolpesin
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Karbamazepin

Ketogan
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Ketobemidon

Levaxin
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Levotyroxin

Omeprasol
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Omeprazol

Pegitron
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Peginterferon

Petidin
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Petidin

Primodium
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Loperamid

Propavan
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Propiomazin

Reliflex
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Nabumeton

Sonata
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Zaleplon

Tegretol
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Karbamazepin

Theralen
Gir ikke utslag på narkotikatest
Substans: Alimemazin

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil.

Ingen narkotikatest – drugtest/hurtigtest/screeningsanalyse – er 100 % sikker eller juridisk gyldig. Hvis man får et positivt svar på en narkotikatest og personen som er testet positiv nekter å ha inntatt narkotika, SKAL man utføre en konfirmasjons analyse (GC/MS) på et akkreditert laboratorium. Dette er det eneste resultat som er juridisk gyldig. Man skal aldri dømme en person alene ut fra resultatet av en narkotikatest hvis det er tvil om resultatet.

En narkotikatest reagerer på substanser ut fra en gitt grenseverdi, (cut-off), i ng/ml. Grenseverdien avgjør hvor høy konsentrasjonen av narkotika det skal være i urinen for at resultatet på narkotikatesten blir positiv. F.eks. en cannabistest (THC) med en grenseverdi på 200 ng/ml reagerer når konsentrasjonen av cannabis i urinen er over 200 ng/ml ved å gi et positivt resultat. Tar man derimot en cannabistest (THC) med grenseverdi på 50 ng/ml skal konsentrasjonen være over 50 ng/ml for å gi et positivt svar. Dette betyr at en konsentrasjon av cannabis i en urinprøve på eksempelvis 125 ng/ml vil være positiv på testen med en grenseverdi på 50 ng/ml, mens testen med en grenseverdi på 200 ng/ml blir resultatet negativt.

Da de fleste narkotikatest søker bredt på alle substanser kan det oppstå situasjoner hvor testen reagerer på andre emner enn narkotika, f.eks. legemidler. Et klassisk eksempel er kodein fra f.eks. Pinex Forte som kan gi et positivt resultat på en opiat test. Dette er helt normalt da en opiat test søker etter både heroin, kodein og morfin. Når legemidler og andre “alminnelige” preparater gir positivt resultat på en narkotikatest kaldes det for en kryssreaksjon.