Kryssreaksjon

*Det er ikke i alle tilfeller at kryssreagerende emner vil gi positivt utslag på en narkotest da det er avhengig av grenseverdi på selve testen og mengde/inntak. Hvis man er i tvil anbefaler vi å sende prøven til et laboratorium for en konfirmatorisk analyse. Kryssreaksjonstabellen oppdateres løpende.

Søke etter medisin, virkestoff eller narkotika:

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil.

Ingen narkotikatest – drugtest/hurtigtest/screeningsanalyse – er 100 % sikker eller juridisk gyldig. Hvis man får et positivt svar på en narkotikatest og personen som er testet positiv nekter å ha inntatt narkotika, SKAL man utføre en konfirmasjons analyse (GC/MS) på et akkreditert laboratorium. Dette er det eneste resultat som er juridisk gyldig. Man skal aldri dømme en person alene ut fra resultatet av en narkotikatest hvis det er tvil om resultatet.

En narkotikatest reagerer på substanser ut fra en gitt grenseverdi, (cut-off), i ng/ml. Grenseverdien avgjør hvor høy konsentrasjonen av narkotika det skal være i urinen for at resultatet på narkotikatesten blir positiv. F.eks. en cannabistest (THC) med en grenseverdi på 200 ng/ml reagerer når konsentrasjonen av cannabis i urinen er over 200 ng/ml ved å gi et positivt resultat. Tar man derimot en cannabistest (THC) med grenseverdi på 50 ng/ml skal konsentrasjonen være over 50 ng/ml for å gi et positivt svar. Dette betyr at en konsentrasjon av cannabis i en urinprøve på eksempelvis 125 ng/ml vil være positiv på testen med en grenseverdi på 50 ng/ml, mens testen med en grenseverdi på 200 ng/ml blir resultatet negativt.

Da de fleste narkotikatest søker bredt på alle substanser kan det oppstå situasjoner hvor testen reagerer på andre emner enn narkotika, f.eks. legemidler. Et klassisk eksempel er kodein fra f.eks. Pinex Forte som kan gi et positivt resultat på en opiat test. Dette er helt normalt da en opiat test søker etter både heroin, kodein og morfin. Når legemidler og andre “alminnelige” preparater gir positivt resultat på en narkotikatest kaldes det for en kryssreaksjon.