Hasj test

Inntak av hasj kan spores i kroppen lengere enn andre rusmidler. Hovedårsaken til dette er at den aktive substansen i hasj/cannabis (THC) binder seg til kroppens fettvev og skilles ut over tid.

hvor lenge sitter hasj i kroppen?

Nedenstående tabell inneholder grenseverdier (cut-off) samt deteksjonstider for THC/cannabis/hasj. Alle deteksjonstider er veiledende da det som kjent er veldig individuelt hvor raskt kroppen utskiller emnene. For cannabis (THC) varierer deteksjonstiden avhengig av misbrukets omfang og personens fysikk.

Narkotika

Cut-off (ng/ml)

Deteksjonstid*

Cannabis (THC)20Opp til 6 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC)20Opp til 12 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC)20Opp til 9 uker ved daglig inntak.
Cannabis (THC)50Opp til 4 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC)50Opp til 10 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC)50Opp til 8 uker ved daglig inntak.
Cannabis (THC)200Opp til 3 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC)200Opp til 4 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC)200Opp til 16 døgn ved daglig inntak.
Cannabis (THC)300Opp til 3 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC)300Opp til 4 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC)300Opp til 12 døgn ved daglig inntak.
Cannabis (THC)800Opp til 2 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC)800Opp til 3 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC)800Opp til 9 døgn ved daglig inntak.

*Grenseverdiene på en narkotikatest kan variere +/- 25 % fra angitt verdi. De angitte grenseverdier er fastsatt etter gjeldende internasjonale standarder.

Ved hyppige inntak vil mengden av THC hope seg opp i kroppen og gi et positivt test resultat og dermed gjøre det vanskelig å kontrollere nye inntak.

En person med et misbruk over en lengere periode kan THC spores i urinen i opp til 6-8 uker (i ekstreme tilfeller 12 uker) på den alminnelige hasj test med en grenseverdi på 50 ng/ml. Dette er en veldig lang periode å være positiv i forhold til et behandlingsforløp da man ikke vet om nye inntak finner sted eller ikke.

Derfor har Ferle produsert en hasjtest med en grenseverdi på 200 ng/ml. Dette gjør at den samme personen som tidligere var positiv i 6-8 uker nå kun vil være positiv i 14-16 dager så fremst det ikke har vært et nytt inntak. Når grenseverdien heves til 300 ng/ml er personen kun positiv i 6-8 dager.

En person som derimot ikke inntar hasj daglig men en til to ganger i uken vil i noen tilfeller bli positiv på THC 200 ng/ml test, men kun i 2-3 dager. Samme person vil derimot være positiv i ca. en uke etter inntaket fant sted på en hasj test med grenseverdi 50 ng/ml

Følgende faktorer påvirker deteksjonstiden for hasj

  • Hvor ofte personen inntar hasj (jo oftere, jo lengere vil personen være positiv)
  • Hvilke mengder som er inntatt
  • Styrken på det som er inntatt
  • Personens fettprosent
  • Personens fysikk: leverfunksjon og aktivitetsnivå
  • Urinens kreatinin-innhold

Vanskelig å fastsette eksakte deteksjonstider for hasj

Det er nærmest umulig å fastsette nøyaktige deteksjonstider på hvor lenge THC/hasj kan spores i urinen. Dette skyldes at det er veldig individuelt hvor raskt kroppen utskiller THC/hasj, og det kommer an på mange ulike faktorer.

Få en indikasjon av hvor høy hasj konsentrasjonen er med THC Panel 3 hasj test

Med en THC Panel 3 multi hasj test får man en indikasjon på hvor høy/lav en persons konsentrasjon av THC (hasj) er i urinen. Her kan du lese mer om THC Panel 3 hasj testen, samt bestille online.

Hasj test

Følg THC-nivået (utsondringen) uke for uke:

Hvis man ønsker å følge en THC utsondring mer spesifikt bør urinprøver sendes til et akkreditert laboratorium til en GC/MS-analyse. Analysen gir den spesifikke konsentrasjonen av THC kroppen, hvilket er eneste resultat som er juridisk gyldig.

Laboratoriet utregner, på bakgrunn av THC og Kreatinin-innholdet i urinen, en THC/Kreatinin kvotient som kan sammenlignes og dermed følge nedgangen fra gang til gang. Årsaken til at man bruker en THC/Kreatinin-kvotient er for å ha samme forholdstall hver gang. Urinens konsentrasjon vil variere fra gang til gang avhengig av hvor mye veske personen har inntatt før prøven tas.

Svingende konsentrasjon av THC

Konsentrasjonen av THC i urinen kan variere en del selv om det ikke har vært nytt inntak. Svingninger skyldes faktorer som personen fysikk, aktivitetsnivå samt hvis personen oppholder seg i unormal varme (badstue, varm sommerdag etc.)

Ved analyser på laboratoriet kan en stigning på 20-40 % forekomme. Dette vil dog falle til ”normalt nivå” (i forhold til inntak) etter ca. 12 timer.

Test for syntetisk THC/hasj (også kaldt Jazz/K2)

Syntetisk fremstilt THC er et produkt som er designet til å gi de samme “rus-virkninger” som organisk THC/cannabis/hasj. Forskjellen er at syntetisk THC er produsert i et laboratorium, ofte billigere enn organisk THC og ofte mye sterkere hvilket kan gi misbrukeren alvorlige psykoser. Da den normale THC testen ikke kan spore syntetisk THC har Ferle utviklet en test som utelukkende tester for dette. Her kan du lese mer om Jazz testen samt bestille online.

Kjøp hasj tester til privat bruk

Kjøp Jazz test til privat bruk her
Kjøp Hasjtest til privat bruk her