Manipulasjon

Det er allment kjent at det jukses og manipuleres med urinprøver i forbindelse med narkotikatesting. Det finnes mange måter man kan manipulere en urinprøve på og formålet er naturligvis å skjule et eventuelt inntak av narkotika. Nedenfor beskrives noen av de mest anvendte manipulasjonsmetoder og hvordan dette kan oppdages og forhåpentligvis unngås.

Endring av pH-verdien:

Alt som endrer urinens pH verdi kan brukes, enten direkte i urinen eller indirekte via kroppen. Her er noen eksempler: Såpe, sitronsyre, svovel, klorin, ammoniakk, vaskepulver etc.

Tilsetning av ovenstående, direkte eller indirekte, vil i de fleste tilfeller gjøre at narkotikatesten gir et negativt resultat, også selv om urinprøven inneholder spor av narkotika. Ved inntak av et eller flere emner er ”effekten” noe mindre enn om de tilsettes direkte i urinen. Derimot kan det oppstå store fysiske skader ved å innta f.eks. ammoniakk eller vaskepulver!

Urinen fortynnes:

Dette er den mest anvendte metode til å jukse med en urinprøve og foregår enten ved;

  • Tilsettelse av vann direkte i urinen.
  • Drikke masse veske rett før testen skal tas.

I begge tilfeller blir konsentrasjonen av narkotika i urinen så lav at den faller under grenseverdien og ikke gir utslag på narkotikatesten – altså et negativt resultat. Man skal dog være oppmerksom på at det å drikke før testing ikke behøver være et forsøk på å manipulere urinprøven.

Hvordan unngå manipulasjon

Sørg alltid for at personen som skal testes ikke er klar over når testen skal utføres. Dette gjør at personen ikke er forberedt og dermed reduseres risikoen og muligheten for at testpersonen jukser. Les rutiner ved anvendelse av narkotester for at minimere problematikken.

Spør den pågjeldende hvorvidt han/hun nettopp har drukket vann eller annen veske. Er svaret ”ja” bør man vente noen timer før testen utføres.

Sørg for at den pågjeldende person vasker sine hender grundig før prøven. Erfaring viser at både såpe, sitron, svovel etc. kan oppbevares under neglen og enkelt tilsettes urinen. Vær oppmerksom på om vedkommende har plaster på finger/hånd da dette kan fungere som skjulested av fremmede emner. Få eventuelt testpersonen til å bruke engangshansker.

Overvåk hele prosessen! På den måten reduseres risikoen for at det blir tilsatt fremmede emner i urinen.

Hvordan oppdage manipulasjon/juks

Det er i de fleste tilfeller vanskelig å vurdere om en person har forsøkt å manipulere med en urinprøve da det hverken er mulig å se eller lukte. En god rutine for testing bør derfor starte med at alltid kontrollere at urinen har tilnærmet kroppstemperatur. Etterfølgende bør alltid urinens pH verdi og Kreatinin innhold måles.

På de fleste av Ferle Produkter’s multi tester (Nanosticka) finnes en innebygget manipulasjonskontroll – test av pH verdi og Kreatinin innhold. Vi har også en manipulasjonskontroll strips i sortimentet som heter FerleCheck.