NanoSticka® narkotikatest

NanoSticka® er Ferle Produkter’s eget fabrikat av urintester til påvisning av narkotika. NanoSticka® narkotikatest har vært på det skandinaviske marked siden 1999.

Testen er utviklet med tanke på brukervennlighet og kvalitet. I utviklingen er det lagt vekt på at testen gir raske og tydelige avlesningsstreker. Testen er CE-godkjent.

NanoSticka narkotest drug-test

NanoSticka® narkotikatest håndteres ved å dyppe teststrippene halvveis ned i urinen i få sekunder. Resultatet kan avleses etter ca. 5 minutter som positivt (narkotika påvist) eller negativt (ren urinprøve).

NanoSticka® finnes i mange forskjellige kombinasjoner og har på flere av multitest-kombinasjonene innbygget manipulasjonskontroll hvor pH, kreatinin og oxidant verdier kontrolleres.

Deteksjonstider

Klikk her for å se hvor lenge de forskjellige typer narkotika kan spores i urin og spytt.

Bruksanvisning

Klikk her for NanoSticka bruksanvisning

Sortiment

NanoSticka® narkotikatest finnes med følgende parametere:

200-32 Panel 6 THC/OPI/AMP/MDMA/BZO/COC + pH/Krea/Oxi
200-34 Panel 7 OXI/6-MAM/TRA/OPI2000/FYL/BUP/EDDP
200-37 Panel 12 THC/OPI/AMP/COC/MTD/MET/TRA/BUP/BZO/FYL/KET/OXY
200-38 Panel 10 THC/OPI/AMP/MTD/MDMA/COC/BZO/BUP/OXY/TRA + pH/Krea/Oxi
200-39 Panel3 THC 50/200/300 ng/ml – Les mer
200-40 Panel3 THC 50/200/800 ng/ml – Les mer
200-41 Amfetamin 300 ng/ml
200-42 THC (50 ng/ml)
200-43 Benzodiazepiner 300 ng/ml
200-44 Opiater 300 ng/ml
200-45 Opiater 2000 ng/ml
200-46 Kokain 300 ng/ml
200-47 Metamfetamin/Ecstacy 500 ng/ml
200-48 PCP 25 ng/ml
200-49 Metadon 300 ng/ml
200-50 Buprenorphine (Subutex®) 10 ng/ml
200-51 Barbiturater 300 ng/ml
200-53 Ketamin 1000 ng/ml
200-54 Oksykodon 300 ng/ml
200-55 Klonazepam 100 ng/ml – Les mer
200-56 Jazz (syntetisk hasj/THC) 100 ng/ml – Les mer
200-58 Zolpidem – (Stilnoct®) 50 ng/ml
200-59 THC 20 ng/ml
200-60 LSD 10 ng/ml
200-62 Zopiklon (Imovane®) 300 ng/ml
200-63 GHB 10 ng/ml
200-64 Heroin (6-MAM) 10 ng/ml
200-65 Dex-amfetamin 1000 ng/ml
200-66 EtG Alkoholtest metabolit 1500 ng/ml
200-68 Kokain 150 ng/ml
200-69 Kokain Panel 3 150/300/1500 ng/ml
200-70 MDMA (ecstacy) 500 ng/ml
300-53 Tramadol 200 ng/ml
300-55 Metylfenidat (Ritalin® – Concerta®) 300 ng/ml
300-57 Pregabalin (Lyrica®) 500 ng/ml