Narkotikatest

Ferle Produkter har beskjeftiget seg med narkotikatester– og narkotikatesting i Skandinavia siden 1995. Våre erfaringer og kompetanser på området er komplett og vårt produktsortiment består utelukkende av de beste og mest sikre narkotikatester på markedet. Alle våre narkotikatester er godkjent etter gjeldende europeiske og amerikanske standarder.

Her er en kort beskrivelse av de tre typer narkotikatester vi har i vårt produktsortiment. Hver type narkotikatest tester for en rekke parametere – klikk på hver enkel type for å se beskrivelse og komplett sortiment.

NanoSticka® Narkotikatest

Narkotikatest

NanoSticka® er Ferle Produkter’s eget fabrikat av narkotikatester. NanoSticka® narkotikatest er også utviklet og produsert i USA med samme godkjennelser som FERLE TEST®.
Les mer om NanoSticka® narkotikatest her

FERLE TEST® Narkotikatest

FERLE TEST® narkotikatest

FERLE TEST® (tidligere AccuSign) er også eget fabrikat og er en linje narkotikatester for mer spesielle parametere som f.eks. Jazz (syntetisk THC) og Metylfenidat.
Les mer om FERLE TEST® her

Forhandler av narkotikatester siden 1995

Ferle Produkter har siden 1995 arbeidet med narkotikatester og narkotikatesting. Her på vår hjemmeside har vi samlet deler av den viden vi har om narkotikatester og narkotikatesting for å gi deg som kunde de beste forutsetninger for å få det optimale ut av ditt arbeid med narkotikatesting. Når man anvender narkotikatester, enten det er privat eller profesjonelt, er det viktig at man setter seg inn i de faktorer som er forbundet med tolkningen og betydningen av de resultater som narkotikatesten viser.

Konfirmasjonsanalyser

Ferle Produkter samarbeider med Laboratoriet för Klinisk Kemi Uddevalla sjukhus som utfører alle konfirmasjonsanalyser for narkotika. En konfirmasjonsanalyse SKAL foretas hvis et prøveresultat utløser konsekvenser eller skal brukes som juridisk. Ingen hurtigtester/screeningsanalyser på markedet er juridisk gyldige.

Forskjellige narkotikatester

Det finnes mange forskjellige typer av narkotikatester på markedet. Noen er bedre end andre. Som med så mange andre produkter henger pris og kvalitet sammen også når det gjelder narkotikatester. Alle narkotikatestene i vårt sortiment oppfyller alle gjeldende europeiske og amerikanske standarder og bestemmelser for kvalitet og produksjon. Vi forhandler kun profesjonelle narkotikatester som er testet og oppfyller strenge kvalitetskrav.

Kryssreaksjon

Liste over medisinske preparater som kan gi positivt resultat på en narkotikatest. Kryssreaksjonslisten oppdateres løpende og inneholder også preparater og medisin som ikke kan gi positivt resultat på en narkotikatest. Gå til kryssreaksjonslisten