Klonazepam test

En normal benzodiazepintest fanger bare svært høye doser av Rivotril (Klonazepam). Dette fordi benzodiazepintesten har høy grenseverdi for Rivotrils virkestoff, Klonazepam.

FERLEs Klonazepam-test «fanger opp» mindre (normale) inntak av Klonazepam/Rivotril. Klonazepam-testen kan brukes på pasientgrupper som får Rivotril, i tilfeller hvor den vanlige benzodiazepintesten har vist negativt resultat.

single narkotikatest

Klonazepam-testen tester på metabolitten (ACL) 100 ng/ml. Maks 10 % av hovedstoffet ACL kommer ut i urinen, resten er metabolitten.

Sporingstiden er opptil 3 dager.

MERK FØLGENDE! Testen reagerer også på andre benzodiazepiner i lave doser.

Produktnavn: NanoSticka Klonazepam (produktnummer: 200-55)