THC test Panel 3

Denne unike kombinasjonstest for THC (hasj), tester på grenseverdiene THC 50, 200 og 300/800 ng/ml samt for manipulasjon på én og samme thc test.

THC test P3

Med denne thc testen får man en indikasjon av hvor høy/lav konsentrasjonen av THC (hasj) er i urinen.

THC er det psykoaktive virkemiddel i hasj/cannabis.

Produkter

Produktnummer 200-39: P3 THC 50/200/300 ng/ml + pH/Kreatinin
Produktnummer 200-40: P3 THC 50/200/800 ng/ml + pH/Kreatinin